<![CDATA[Sulit Solutions - Nieuws]]>Sat, 05 Dec 2015 14:01:26 -0800Weebly<![CDATA[Sulit Solutions werkt mee aan Metrobijlage Perspectief]]>Sat, 01 Dec 2012 20:08:22 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/sulit-solutions-werkt-mee-aan-metrobijlage-perspectiefFoto
Op 20 november kwam de Metrospecial 'Perspectief' over participatie
en integratie uit in zeven Europese landen: België (met een Waalse en Vlaamse editie), Groot Brittanië, Nederland, Hongarije, Italië, Tsjechië en Zweden. Sulit Solutions nam deel aan de stuurgroep en redactie.

De special is een initiatief van Mira Media en is tot stand gekomen door een samenwerking van migrantenorganisaties, (jonge) allochtone journalisten en Metro Custom Publishing. Het is voor het eerst dat migrantenorganisaties en dagbladen op een dergelijke schaal met elkaar hebben samengewerkt. De Metrospecial werd uitgereikt aan staatsecretaris Jetta Klijnsma.

Lees hier het artikel van Sulit Solutions en bekijk hier de hele bijlage.
]]>
<![CDATA[Sulit Solutions levert bijdrage aan multicultureel jongerenproject]]>Sun, 18 Nov 2012 19:50:36 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/sulit-solutions-levert-bijdrage-aan-multicultureel-jongerenprojectFoto
Het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers organiseerde in november een
conferentie over Burgerschap, Status aparte, en de eigen aspiraties en
positionering van jongeren in de Nederlandse samenleving. Niet alleen van
Molukse Nederlanders, maar ook die van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse. De conferentie vond plaats in het Amsterdamse Felix Meritis.

Sulit Solutions begeleidde in het voortraject de Molukse deelnemende jongeren. Zij interviewden  ouderen over de komst naar en het opgroeien in Nederland. Sulit Solutions ontwikkelde hiervoor een interview- en schrijftraining. Redigeerde de teksten van de jongeren en schreef zelf een overkoepelend artikel over het effect van migratie op de ambitie en aspiratie van verschillende
generaties. Dat vanuit een vergelijkend perspectief met de andere groepen die deelnamen aan de conferentie.
]]>
<![CDATA[Sulit Solutions schrijft verslag conferentie Media4ME]]>Fri, 22 Jun 2012 12:23:37 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/sulit-solutions-schrijft-verslag-conferentie-media4meFoto
Het doel van Media4ME is het bevorderen van interculturele dialoog, sociale cohesie en burgerschap door samenhangende inzet van sociale media en ICT-tools in de wijk. Op 22 juni stonden 175 deelnemers aan de nationale conferentie van Media4ME stil bij de vraag of sociale media en ICT-tools daadwerkelijk hieraan bijdragen. Vijftien workshops en een aantal plenaire presentaties vormden het programma. Sulit Solutions was aanwezig en schreef het dagverslag. Lees verder...

]]>
<![CDATA[Artikel: Na beëindigen Molukse kapingen mariniers al geridderd]]>Sun, 10 Jun 2012 12:20:55 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/artikel-na-beindigen-molukse-kapingen-mariniers-al-geridderdFoto
Voormalig militairen decoreren met een insigne voor het gewelddadig beëindigen van de Molukse kapingen is misplaatst. Niet alleen vanwege de doden die vielen, of omdat je kunt betogen dat de oorzaak van de kapingen voor een deel bij de Nederlandse regering te vinden is. Maar ook omdat er in 1977 al mariniers gedecoreerd zijn tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Een kritische noot van Sulit Solutions.

]]>
<![CDATA[Artikel: Moluks Historisch Museum sluit de deuren]]>Tue, 29 May 2012 12:13:02 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/artikel-moluks-historisch-museum-sluit-de-deurenFoto
Op 1 oktober sluit het Moluks Historisch Museum (MuMa) noodgedwongen haar deuren. Een verlies niet alleen voor de Molukse gemeenschap, maar ook voor Nederland. Vanuit een vergelijkend perspectief gezien: zouden we het accepteren wanneer het Joods Historisch Museum de deuren moet sluiten? Sulit Solutions schreef een artikel hierover voor Wereldjournalisten.

]]>
<![CDATA[Artikel: Schoonmakers voorzichtig weer aan de slag]]>Wed, 25 Apr 2012 11:24:55 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/artikel-schoonmakers-voorzichtig-positief-weer-aan-de-slagFoto
De langste staking sinds 1933 werd vorige week na 105 dagen met succes afgesloten. De schoonmakers krijgen een loonsverhoging van 4.85%, betere opleidingen, en er wordt onderzoek gedaan naar een betere regeling bij ziekte. Ook de drie stakers die Wereldjournalisten in januari sprak zijn weer aan het werk. Sulit Solutions schreef het interview uit. Lees verder...

]]>
<![CDATA[Metrobijlage Migratie&Ontwikkelingshulp]]>Wed, 14 Mar 2012 11:09:46 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/metrobijlage-migratieontwikkelingshulpFoto
Dat migranten zelf een belangrijke bijdrage leveren aan ontwikkelingshulp weten veel mensen niet. Daarom namen Mira Media en lokaalmondiaal het initiatiatief voor een bijlage bij de krant Metro, waarin migranten zelf aan het woord komen over hun betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking. Sulit Solutions leverde een bijdrage door samen met de redactie de outline van de bijlage te bepalen en schreef twee artikelen.

]]>
<![CDATA[Artikel: Vensters op Molukse geschiedenis vult 'gat' in canon]]>Sun, 26 Feb 2012 07:59:25 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/vensters-op-molukse-geschiedenis-vult-gat-in-canonPicture
Melissa Valk schrijft als correspondent voor Wereldjournalisten. Deze maand een artikel over het boek Vensters op de Molukse geschiedenis. In een enkele zin en alinea wordt de geschiedenis over de Molukken in de Canon van Nederland afgedaan. Dat terwijl er in historisch opzicht veel meer over te vertellen valt. Het boek Vensters op de Molukse geschiedenis vult dat gat in de canon.

]]>
<![CDATA[Presentatie communicatieplan TitanE]]>Sun, 08 Jan 2012 10:38:06 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/presentatie-communicatieplan-titanePicture
_Sulit Solutions presenteerde tijdens de netwerkbijeenkomst van Stichting TitanE op zaterdag 7 januari het communicatieplan voor de organisatie. Wie moet TitanE bereiken, op welke wijze en met welk doel? De bouwstenen voor een goede communicatie werden tijdens de presentatie aangereikt.
Bekijk hier de gegeven presentatie.

]]>
<![CDATA[Prinses Maxima neemt bundel Duizend en één Sterren in ontvangst]]>Sun, 11 Dec 2011 22:26:44 GMThttp://www.sulitsolutions.com/nieuws/prinses-maxima-neemt-bundel-duizend-en-n-sterren-in-ontvangstPicture
_Vrijdag 9 december vond  De Grote Finale, de slotmanifestatie van het programma Duizend en één Kracht, plaats. Het programma heeft de afgelopen jaren succesvol duizenden allochtone vrouwen maatschappelijk geactiveerd. Van de 18 meest inspirerende projecten is een bundel samengesteld. Sulit Solutions heeft drie succesverhalen geschreven. Prinses Maxima nam de bundel op 9 december in ontvangst.

]]>